Nya visioner för landsbygden

NYA VISIONER FÖR LANDSBYGDEN Relationen mellan stad och land är under ständig diskussion. I urbaniseringens tidevarv koncentreras människor, företag och service till städerna. Hur kan landsbygden utvecklas under dessa förutsättningar? Hur bygger vi kreativa och inkluderande samhällen på landsbygden? Hur kan en positiv och inkluderande framtidsvision för framtidens landsbygd? I den här boken ger elva forskare från olika discipliner och lärosäten sina perspektiv på just dessa frågor. Med utgångspunkt i tematiker som globalisering, migration, digitalisering, service, bostadsförsörjning, näringslivsutveckling, lantbruk, klimat, hållbarhet och samskapande fördjupar sig forskarna i landsbygdens förutsättningar och framtid.

Syssner, Josefina (förf./red.) / Abramsson, Marianne (förf.) /  Cedersund, Elisabet (förf.) /  Cras, Patrik (förf.) /  Glaas, Erik (förf.) / Hagberg, Jan-Erik (förf.) / Hermelin, Brita (förf.) / Hjerpe, Mattias (förf.) / Hultman, Martin (förf.) / Högberg, Niklas (förf.) / Magnusson, Dick (förf.) / Stiernström, Ingrid (förf.) / Waldenström, Cecilia (förf.) / Westholm, Erik (förf.) /

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning
Josefina Syssner

Visioner och visionslöshet – idéer om framtidens landsbygd
Josefina Syssner

På landsbygden intet nytt?
– Erik Westholm

Service i framtidens landsbygdssamhällen
– Patrik Cras

Boende och bostäder för äldre på framtidens landsbygd
– Marianne Abramsson, Elisabet Cedersund, Jan-Erik Hagberg

Landsbygden och ett fossilfritt och klimatrobust Sverige
– Mattias Hjerpe och Erik Glaas

Framtidens by – lokala lösningar på globala kriser
– Niklas Högberg, Ingrid Stiernström och Martin Hultman

Den smarta landsbygden – digitalisering av landsbygdens företag
Brita Hermelin och Dick Magnusson

Lantbrukets roll i framtidens landsbygder
– Cecilia Waldenström

JOSEFINA SYSSNER är forskare och författare. Hon har gett ut tre monografier, varit redaktör för sex antologier och publicerat en lång rad vetenskapliga artiklar och rapporter. Syssner har varit forskningsledare i flera stora forskningsprojekt och är en flitigt anlitad föreläsare. Hennes forskning handlar framförallt om lokal utveckling, politik och planering och om landsbygdens framtid.

Priset för NYA VISIONER FÖR LANDSBYGDEN är 179 kr inkl moms

För varje beställning tillkommer normalt en fraktkostnad inom Sverige på 60 kr/beställning. Normal leveranstid är 1-2 dagar.