Josefina Syssner

JOSEFINA SYSSNER  är forskare och författare. Hon har gett ut tre monografier, varit redaktör för sex antologier och publicerat en lång rad vetenskapliga artiklar och rapporter. Syssner har varit forskningsledare i flera stora forskningsprojekt och är en flitigt anlitad föreläsare. Hennes forskning handlar framförallt om lokal utveckling, politik och planering och om landsbygdens framtid. Här publicerar hon för första gången ut en del av sin omfattande bildproduktion – en bildsvit om skogen i blyerts och tusch.

JOSEFINA SYSSNER  är aktuell på Linnefors förlag som författare och redaktör till antologin  NYA VISIONER FÖR LANDSBYGDEN .

JOSEFINA SYSSNER  är också aktuell på Linnefors förlag med sin nya bok  VARFÖR LÄNGTAR VI TILL SKOGEN? en bildsvit och en samling röster om skogen.

författarfoto: Björn Lisinski