Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande

Samhället byggs och utvecklas av många aktörer tillsammans.Offentlig sektor, näringslivet och civilsamhällets aktörer deltar alla i samhällsbygget – om än på olika sätt, med olika resurser, förmågor, mandat och uppdrag. I den här boken bidrar en rad forskare – verksamma inom olika discipliner och vid olika lärosäten – till en kvalificerad diskussion om dessa aktörers föränderliga betydelse i samhällsbyggnadsprocesser.

I boken diskuteras frågor som handlar om makt och ansvar, samt betydelsen av kulturens, idrottens och medborgarnas engagemang. Här finns också en diskussion om digitaliseringens betydelse för omställning och samhällsutveckling och om hur teknisk infrastruktur och system för transport och energi kan omvandlas i takt med förändrade behov och ökade krav på hållbarhet.

I boken diskuteras också urbana experiment för samhällsbyggnad, nya modeller för platsutveckling, och de nya krav som offentlig förvaltning ställs inför. Flera av bidragen diskuterar hur aktörer med olika förutsättningar och resurser kan samverka med varandra.

Josefina Syssner (red.) / Ida Andersson / Nils Björling / David Ekholm / Claus Hedegaard Sørensen / Brita Hermelin / Karolina Isaksson / Dick Magnusson / Annika Malm / Dalia Mukhtar-Landgren / Albin Olausson / Kelsey Oldbury / Alexander Paulsson / Bo Persson / Mårten Rignell / Harald Rohracher / Göran Smith / Petra Svensson / Karin Skill / Malin Tillmar / Elin Wihlborg

JOSEFINA SYSSNER är forskare och författare. Hon har gett ut tre monografier, varit redaktör för sex antologier och publicerat en lång rad vetenskapliga artiklar och rapporter. Syssner har varit forskningsledare i flera stora forskningsprojekt och är en flitigt anlitad föreläsare. Hennes forskning handlar framförallt om lokal utveckling, politik och planering och om landsbygdens framtid.

Priset för ETT NYTT KONTRAKT FÖR SAMHÄLLSBYGGANDE är 179 kr inkl moms.

För varje beställning tillkommer normalt en fraktkostnad inom Sverige på 60 kr/beställning. Normal leveranstid är 1-2 dagar.