Om

omoss_474

Linnefors förlag är ett förlag med ambitionen att ha en utgivning av böcker och skrifter som lyfter fram drivna pennor och skapar oväntade möten. I vår utgivningsplan finns plats för både skön- och facklitteratur. 

Vi arbetar nära våra författare för att tillsammans bygga lyckosamma bokprojekt. Från det allra minsta, smala idéerna som når sin nischade publik till stora breda projekt med ambitionen att nå de stora läsarskarorna.